Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö
Tämä lausunto koskee tietosuojakäytäntöämme Sivuston käyttäjien (“Kävijät”) osalta, jotka vierailevat Sivustolla tekemättä liiketoimia, ja Kävijöiden osalta, jotka rekisteröityvät tekemään liiketoimia Sivustolla ja käyttämään tarjoamiamme eri palveluja (“Palvelut”) (“Valtuutetut asiakkaat”).
“Henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot”
tarkoittaa kaikkia tietoja, joiden avulla voidaan tunnistaa tai joiden avulla voidaan tunnistaa, ottaa yhteyttä tai paikantaa henkilö, johon kyseiset tiedot liittyvät, mukaan lukien muun muassa nimi, osoite, puhelinnumero, faksinumero, sähköpostiosoite, taloudelliset profiilit, kansallinen vakuutusnumero ja luottokorttitiedot. Henkilökohtaisesti tunnistettavissa oleviin tietoihin eivät kuulu anonyymisti (eli ilman tietyn käyttäjän tunnistamista) kerätyt tiedot tai demografiset tiedot, joita ei ole yhdistetty tunnistettuun henkilöön.
Mitä henkilötietoja kerätään?
Saatamme kerätä perus käyttäjäprofiilitietoja kaikilta kävijöiltämme. Keräämme valtuutetuilta asiakkailtamme seuraavat lisätiedot: valtuutettujen asiakkaiden nimet, osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, liiketoiminnan tyyppi ja koko sekä mainosvaraston tyyppi ja koko, jonka valtuutettu asiakas aikoo ostaa tai myydä.
Mitkä organisaatiot keräävät tietoja?
Suoraan keräämiemme tietojen lisäksi kolmansien osapuolten myyjät (esim. luottokorttiyhtiöt, selvitysyhteisöt ja pankit), jotka tarjoavat palveluja, kuten luotto-, vakuutus- ja varastointipalveluja, voivat kerätä näitä tietoja vierailijoiltamme ja valtuutetuilta asiakkailtamme. Emme voi valvoa, miten nämä kolmannet osapuolet käyttävät näitä tietoja, mutta vaadimme niitä ilmoittamaan, miten ne käyttävät vierailijoiden ja valtuutettujen asiakkaiden niille antamia henkilötietoja. Jotkin näistä kolmansista osapuolista voivat olla välittäjiä, jotka toimivat vain jakeluketjun lenkkeinä eivätkä suojaa, säilytä tai käytä niille annettuja tietoja.
Miten henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja käytetään verkkosivustolla?
Käytämme henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja sivuston mukauttamiseen, asiaankuuluvien palvelutarjousten tarjoamiseen sekä osto- ja myyntipyyntöjen täyttämiseen sivustolla. Saatamme lähettää kävijöille ja valtuutetuille asiakkaille sähköpostiviestejä, jotka koskevat sivuston haku- tai osto- ja myyntimahdollisuuksia tai sivuston tarkoitukseen liittyviä tietoja. Voimme myös käyttää henkilötietoja ottaaksemme yhteyttä kävijöihin ja valtuutettuihin asiakkaisiin vastataksemme erityispyyntöihin tai antaaksemme pyydettyjä tietoja.
Kenen kanssa tietoja voidaan jakaa?
Valtuutettuja asiakkaita koskevia henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja voidaan jakaa muille valtuutetuille asiakkaille, jotka haluavat arvioida mahdollisia liiketoimia muiden valtuutettujen asiakkaiden kanssa. Saatamme jakaa kävijöitämme koskevia koottuja tietoja, mukaan lukien kävijöitä ja valtuutettuja asiakkaita koskevat demografiset tiedot, sidoksissa olevien virastojemme ja kolmansien osapuolten myyjien kanssa. Annamme sinulle myös mahdollisuuden kieltäytyä vastaanottamasta tietoja tai ottamasta yhteyttä meihin tai puolestamme toimivaan virastoon.
Miten henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja säilytetään?
Keräämämme henkilötiedot säilytetään turvallisesti, eikä niitä anneta kolmansien osapuolten tai työntekijöidemme käyttöön, paitsi edellä kuvatulla tavalla.
Mitä valinnanmahdollisuuksia kävijöillä on tietojen keräämisen, käytön ja jakelun suhteen?
Vierailijat ja valtuutetut asiakkaat voivat halutessaan olla vastaanottamatta ei-toivottuja tietoja meiltä ja/tai myyjiltämme ja sidosyrityksiltämme tai olla ottamatta meihin yhteyttä vastaamalla sähköpostiviesteihin ohjeiden mukaisesti tai ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa
Käytetäänkö verkkosivustolla evästeitä?
Evästeitä käytetään useista eri syistä. Käytämme evästeitä saadaksemme tietoa kävijöiden mieltymyksistä ja heidän valitsemistaan palveluista. Käytämme evästeitä myös turvallisuustarkoituksiin suojellaksemme valtuutettuja asiakkaitamme. Jos esimerkiksi valtuutettu asiakas on kirjautunut sisään eikä käytä verkkosivustoa yli 10 minuuttiin, kirjaamme hänet automaattisesti ulos.
Miten kirjautumistietoja käytetään?

Käyttää kirjautumistietoja, kuten IP-osoitteita, Internet-palveluntarjoajia ja selaintyyppejä, trendien analysoimiseksi, sivuston hallinnoimiseksi, käyttäjän liikkumisen ja käytön seuraamiseksi sekä laajojen demografisten tietojen keräämiseksi.
Mitkä yhteistyökumppanit tai palveluntarjoajat pääsevät käsiksi sivuston kävijöiden ja/tai valtuutettujen asiakkaiden henkilötietoihin?
Sivustollamme on ja tulee jatkossakin olemaan kumppanuuksia ja muita suhteita eri myyjien kanssa. Näillä palveluntarjoajilla voi olla pääsy tiettyihin henkilötietoihin, jotta he voivat tarkistaa valtuutettujen asiakkaiden kelpoisuuden palveluihin. Tietosuojakäytäntömme ei koske näiden tietojen keräämistä tai käyttöä. Henkilötietojen luovuttaminen lain noudattamiseksi. Luovutamme henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja noudattaaksemme tuomioistuimen määräystä, haastetta tai lainvalvontaviranomaisen luovutuspyyntöä. Luovutamme henkilökohtaisia tietoja myös silloin, kun se on kohtuudella tarpeen kävijöidemme ja valtuutettujen asiakkaidemme turvallisuuden suojelemiseksi.
Miten henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja säilytetään verkkosivustolla?
Kaikki työntekijämme tuntevat turvallisuuspolitiikkamme ja -käytäntömme. Vierailijoitamme ja valtuutettuja asiakkaitamme koskeviin henkilötietoihin on pääsy vain rajoitetulla määrällä päteviä työntekijöitä, joille on annettu salasana näihin tietoihin pääsemiseksi. Tarkistamme säännöllisesti turvallisuusjärjestelmiämme ja -prosessejamme. Arkaluonteiset tiedot, kuten luottokorttinumerot tai kansalliset vakuutusnumerot, suojataan salausprotokollilla, joita käytetään internetin kautta lähetettävien tietojen suojaamiseen. Vaikka ryhdymme kaupallisesti kohtuullisiin toimenpiteisiin varmistaaksemme sivuston turvallisuuden, sähköinen viestintä ja tietokannat voivat olla alttiita virheille, haavoittuvuudelle ja hakkeroinnille, emmekä voi taata, että tällaisia tapahtumia ei tapahdu, emmekä ole vastuussa vierailijoille tai valtuutetuille asiakkaille tällaisista tapahtumista.
Miten kävijät voivat korjata henkilökohtaisesti tunnistettavissa tiedoissa olevat epätarkkuudet?
Vierailijat ja valtuutetut asiakkaat voivat ottaa meihin yhteyttä päivittääkseen henkilötietonsa tai korjatakseen virheet lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen
Voiko kävijä poistaa tai poistaa käytöstä verkkosivustolla kerätyt henkilötiedot?
Tarjoamme kävijöille ja valtuutetuille asiakkaille mahdollisuuden poistaa ja/tai poistaa henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja sivuston tietokannasta ottamalla yhteyttä . Varmuuskopioiden ja poistotietueiden vuoksi kävijän tietuetta ei kuitenkaan välttämättä ole mahdollista poistaa säilyttämättä osaa jäljellä olevista tiedoista. Jos henkilö pyytää henkilötietojensa poistamista käytöstä, ne poistetaan toiminnallisesti, emmekä myy, siirrä tai muuten käytä kyseisen henkilön henkilötietoja.
Mitä tapahtuu, jos tietosuojakäytäntö muuttuu?
Ilmoitamme vierailijoillemme ja valtuutetuille asiakkaillemme tietosuojakäytäntömme muutoksista julkaisemalla ne verkkosivustolla. Jos kuitenkin muutamme tietosuojakäytäntöämme tavalla, joka voi johtaa sellaisten henkilötietojen luovuttamiseen, joita vierailija tai valtuutettu asiakas on aiemmin pyytänyt olemaan luovuttamatta, otamme yhteyttä vierailijaan tai valtuutettuun asiakkaaseen ja annamme hänelle mahdollisuuden estää tällaisen luovuttamisen.
Viitteet:
Tarjoaa linkkejä muille verkkosivustoille. Huomaa, että klikkaamalla jotakin näistä linkeistä pääset toiselle verkkosivustolle. Suosittelemme, että luet näiden linkitettyjen sivustojen tietosuojalausekkeet, sillä niiden tietosuojakäytännöt voivat poiketa meidän tietosuojakäytännöistämme.