Montreal isännöi Cop15-huippukokouksen lykkäämistä pysäyttääkseen “hälyttävän” maailmanlaajuisen biologisen monimuotoisuuden vähenemisen | Ympäristö

YK:n tärkeän luontohuippukokouksen päivämäärä on vihdoin vahvistettu yli kahden vuoden viivästymisen jälkeen ja pelätty, että vauhti pysäyttää biologisen monimuotoisuuden väheneminen ympäri maailmaa on menetetty.

Ennen viimeistä neuvottelukierrosta Nairobissa tällä viikolla YK:n biologista monimuotoisuutta koskeva sopimus vahvisti, että Cop15 biologista monimuotoisuutta käsittelevä konferenssi järjestetään nyt Montrealissa, Kanadassa 5.-17. joulukuuta, kun kävi selväksi, että Kiina ei pysty isännöimään tapahtumaa Kunmingissa maan nollacovid-politiikan vuoksi.

Se tulee useiden pandemiaan liittyvien viivästysten jälkeen lokakuussa 2020 järjestettävässä kokouksessa ja aivan keskellä kovaa turhautumista Pekingiintoimii ensimmäistä kertaa YK:n merkittävän ympäristösopimuksen puheenjohtajana.

Pelot olivat kasvaneet Cop15-konferenssiin osallistuvien pienten maiden kohtuuttomien kustannusten vuoksi Kiinasekä huoli kansalaisyhteiskunnan, alkuperäiskansojen ja lehdistön rajoituksista.

At Cop15 – the 15th conference of the parties to the UN convention on biological diversity – governments will negotiate new targets to protect biodiversity for this decade. The accord, “a Paris agreement for nature”, aims to slow rampant biodiversity loss around the world and is part of the UN’s overarching plan that humanity should be living in harmony with nature by 2050. The summit was originally due to take place in Kunming, China, in October 2020 but after several delays the first face-to-face meeting is scheduled for December 2022 in Montreal, Canada.

Why is it a big deal?
Time is running out to take action. An international group of scientists, including Prof Paul Ehrlich, author of The Population Bomb, warned in January 2021 that the planet is facing a “ghastly future of mass extinction, declining health and climate-disruption upheavals” that threaten human survival. The world has failed to meet a single target agreed a decade ago to stem the destruction of wildlife and life-sustaining ecosystems.

Are only governments worried?
No. At the 2021 World Economic Forum, business leaders said biodiversity loss was the third biggest existential, or long-term, threat to the world and was among the top five risks in terms of impact, alongside infectious diseases, climate action failure, weapons of mass destruction and natural resource crises.

What might the Kunming agreement look like?
In January 2021, the UN convention on biological diversity published a 21-point draft of the agreement. It commits signatories to protect at least 30% of the planet, control invasive species and reduce pollution from plastic waste and excess nutrients by 50%. Governments are yet to negotiate properly on the draft targets. 

“,”credit”:””,”pillar”:0}”>

kysymykset ja vastaukset

Mikä on Kunmingin biologisen monimuotoisuuden konferenssi?

Osoittaa

Cop15:ssä – YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolten 15. konferenssissa – hallitukset neuvottelevat uudet biologisen monimuotoisuuden suojelutavoitteet tälle vuosikymmenelle. Sopimus “a Pariisin sopimus luonnon puolesta” pyrkii hidastamaan biologisen monimuotoisuuden maailmanlaajuista häviämistä ja on osa YK:n yleistä suunnitelmaa ihmiskunnan elää sopusoinnussa luonnon kanssa vuoteen 2050 mennessä. Huippukokous oli alun perin tarkoitus pitää lokakuussa 2020 Kunmingissa, Kiinassa, mutta useiden viivästysten jälkeen ensimmäinen henkilökohtainen tapaaminen on määrä pitää joulukuussa 2022 Montrealissa, Kanadassa.

Miksi se on iso juttu?
Aika alkaa loppumaan toimiin. Kansainvälinen tutkijaryhmä, mukaan lukien professori Paul Ehrlich, The Population Bomb -kirjan kirjoittaja, varoitti tammikuussa 2021, että planeetalla on edessään “massasukupuuton kauhea tulevaisuus, heikkenevä terveys ja ilmastoon liittyvät mullistukset”, jotka uhkaavat ihmisten selviytymistä. maailmalla on missannut yhden kohteen sopi vuosikymmen sitten pysäyttääkseen villieläinten ja elämää ylläpitävien ekosysteemien tuhoutumisen.

Ovatko vain hallitukset huolissaan?
ei Vuoden 2021 World Economic Forumissa yritysjohtajat sanoivat Biologisen monimuotoisuuden väheneminen oli kolmanneksi suurin olemassaolotai pitkän aikavälin uhka maailmalle, ja se oli vaikutusten perusteella viiden suurimman riskin joukossa tartuntatautien, ilmastotoimien epäonnistumisen, joukkotuhoaseiden ja resurssikriisien ohella.

Miltä Kunmingin sopimus voisi näyttää?
tammikuuta 2021 YK:n biologista monimuotoisuutta koskeva sopimus julkaisi 21-kohtaisen sopimusluonnoksen. Se sitoo allekirjoittajat suojelemaan vähintään 30 prosenttia planeettasta, hallitsemaan invasiivisia lajeja ja vähentämään muovijätteen ja ylimääräisten ravinteiden aiheuttamaa saastumista 50 prosentilla. Hallitusten on vielä neuvoteltava asianmukaisesti tavoitteista.

Kiitos palautesignaalistasi.

Viranomaiset allekirjoittivat sopimuksen kokouksessaan tiistaina suunnitelman ulkopuolella isännöidä Cop15-konferenssia lähellä YK:n biologisen monimuotoisuuden päämajaa Quebecissä. Kiina on edelleen vastuussa tapahtuman isännöimisestä ja järjestämisestä, ja se tekee sen yhteistyössä Kanadan hallituksen kanssa.

Kanadan ympäristöministeri Steven Guilbeault sanoi, että maa on ylpeä konferenssin isännöimisestä. “Kansainvälisten kumppanien on kiireesti pysäytettävä ja käännettävä hälyttävä globaali biologisen monimuotoisuuden väheneminen”, hän sanoi.

Kymmenen vuotta järjestettävä luonnonhuippukokous seuraa Egyptin Cop27-tapahtumaa, mutta se kohtaa Qatarin MM-kisojen kanssa, mikä herättää pelkoa korkean tason poliitikkojen ja ministerien huomion ja osallistumisen puutteesta, mikä oli keskeinen osa Cop26:ta Glasgow’ssa Skotlannissa. Lopullinen maailmanlaajuinen biologisen monimuotoisuuden puitesopimus neuvotellaan 18. joulukuuta järjestettävää MM-finaalia edeltävien tuntien aikana.

Ison-Britannian ympäristöministerit Lord Goldsmith ja George Eustice kieltäytyivät maanantaina parlamentaarisessa valiokunnassa vahvistamasta, osallistuuko pääministeri, mutta sanoi, että hänellä oli todennäköisesti rooli.

Kiinan ympäristöministeri Huang Runqiu sanoi lausunnossaan, että maa haluaa korostaa jatkuvaa vahvaa sitoutumistaan ​​työskentelyyn kaikkien osapuolten ja sidosryhmien kanssa Cop15:n menestyksen varmistamiseksi.

COP15-konferenssi Kunmingissa, ennen kuin se peruttiin Covidin vuoksi vuonna 2021.
Kahden viikon kokous pidettiin Kunmingissa lokakuussa ennen tärkeää huippukokousta, mutta useimmat edustajat osallistuivat virtuaalisesti. Kuva: Xinhua/Shutterstock

Neuvottelut sopimuksesta jatkuvat tällä viikolla Nairobissa Keniassa merkittävien erimielisyyksien voittamisen jälkeen Ehdotukset suojella 30 prosenttia maasta ja merestäRahaa biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja digitaalisten sekvenssitietojen käyttämiseen kosmetiikan, lääkkeiden ja muiden tuotteiden valmistukseen.

hallitukset eivät ole koskaan saavuttaneet tavoitetta pysäyttää luonnon tuhoaminen ja pelätään, että tämä sopimus toistaa sitä, mikä tapahtui aiemmin, sillä huolenaiheet ovat vastakkainasettelu maailmanlaajuisen pohjoisen ja etelän kanssa luonnonvarojen suojelemiseksi.

Maaliskuussa Neuvottelut päättyvät Genevessä Gabonin dramaattinen väliintulo kehitysmaiden ryhmän puolesta vaatii 100 miljardia dollaria (80 miljardia puntaa) biologisen monimuotoisuuden rahoitusta 100 miljardin dollarin ilmastorahoituksen lisäksi Aiheuttaa erimielisyyksiä ennen Cop27:ää.

Huolimatta Cop15-päivämäärän selkeydestä, aktivismisivuston Avaazin kampanjajohtaja Oscar Soria sanoi, että keskustelut olivat menettäneet vauhtia ja että se oli hukattu tilaisuus osoittaa ympäristöjohtajuutta.

”Vuoden 2020 pitäisi olla Kiinan johtama luonnon supervuosi; Kaksi vuotta myöhemmin Pekingin päättämättömyys vaaransi vakavasti diplomaattisen prosessin biologisen monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämiseksi.

“Nyt tämän epäonnistumisen supervuoden voi välttää vain YK:n johto. Meillä on vain muutama kuukausi, ja paljon diplomaattista työtä on tehtävä. Ja vaikka nyt on selvyyttä siitä, milloin ja missä seuraava poliisi järjestetään, suuri kysymys on edelleen Kiinan kyvystä pitää presidenttikausi tehokkaasti kunnianhimoisena sopimuksena luonnon kannalta”, hän sanoi.

Li Shuo, Greenpeacen Kiinan politiikan neuvonantaja, sanoi: “Hallitukset ovat vihdoin tehneet päätöksen siitä, missä ja milloin Cop15 järjestetään. Tämän pitäisi nyt kiinnittää kaikkien huomio kaupan laatuun. Tämä tarkoittaa kunnianhimoisia tavoitteita vahvan suojelun varmistamiseksi sekä maalla että merellä ja vankkaa täytäntöönpanopakettia.

”Maiden tulisi edetä sopimusluonnoksen kanssa tulevassa valmistelevassa kokouksessa Nairobissa. Cop15:een jäljellä olevat kuukaudet tulisi käyttää tehokkaasti kiistanalaisten ongelmien, kuten rahoituksen, ratkaisemiseen.

löydä lisää Age of Extinction -kuvaus täälläja seurata biologisen monimuotoisuuden toimittajia Phoebe Weston ja Patrick Grunfeld Twitterissä saadaksesi viimeisimmät uutiset ja ominaisuudet

Leave a Comment