Monet C-sarjan johtajat haluavat lopettaa työuupumuksen vuoksi: tutkimus

Keskiviikkona julkaistun Deloitten kyselyn tulosten mukaan yli kaksi kolmasosaa Amerikan parhaiten ansaitsevien C-sviittien johtajista harkitsee irtisanoutuvansa työuupumusten vuoksi.

Tutkimus osoitti, että 69 % C-suiten johtajista sanoi “harkivansa vakavasti irtisanoutuvansa työn takia, joka tukee paremmin heidän hyvinvointiaan”. Tätä verrattiin 57 prosenttiin vakituisista työntekijöistä, jotka vastasivat samalla tavalla.

Vastaavasti 56 % C-suiten johtajista ilmoitti jättäneensä työpaikan aiemmin, koska se vaikutti negatiivisesti heidän hyvinvointiinsa, kun vastaava luku oli 48 % työntekijöistä.

“Yksi syy eroon saattaa olla se, että johtajat ovat usein vahvemmassa taloudellisessa asemassa kuin työntekijät, jolloin he voivat etsiä uusia uramahdollisuuksia omaan tahtiinsa.” Deloitten tutkijat sanoivat raportissaan kyselyn tuloksiin.

Johdon moraali näyttää heikentyneen COVID-19-pandemian alun jälkeen – 76 % C-sarjan työntekijöistä sanoi, että sillä oli kielteinen vaikutus heidän yleiseen hyvinvointiinsa.

Johtajat todennäköisemmin sanoivat harkitsevansa eroa kuin tavalliset työntekijät.
Getty Images/iStockphoto

Tutkimus kuitenkin osoitti, että johtajien työuupumuksen tunnustaminen ei ole vielä johtanut vahvempiin suhteisiin samasta ongelmasta kärsivien työntekijöiden kanssa.

Vaikka 91 % johtajista sanoi työntekijöiden uskovan, että yritys välittää heidän hyvinvoinnistaan, vain 56 % työntekijöistä sanoi, että heidän organisaationsa johtajat tukevat heitä.

“Tämä on huomattava aukko, jonka korjaamiseksi C-sarjan on työskenneltävä”, Deloitten tutkimuksen kirjoittajat lisäsivät.

Irtisanomiset nousivat ennätyslukemiin viime kuukausina, kun työntekijät hyödynsivät kireitä työmarkkinoita etsiäkseen parempia mahdollisuuksia. Työläisten pakosta tuli tunnetaan puhekielenä “suurena erona”.

Liittovaltion tietojen mukaan noin 4,4 miljoonaa amerikkalaista lopetti työnsä huhtikuussa. Samaan aikaan työnantajilla oli noin 11,4 miljoonaa työtarjousta kyseisessä kuussa.

Asiantuntijat kuitenkin varoittavat, että olosuhteet, jotka sallivat työntekijöiden irtisanoutua työstään, voivat pian purkautua, kun Federal Reserve nostaa korkoja taistellakseen inflaatiota vastaan. Työnantajilla on taipumus leikata työpaikkoja ja budjetteja tiukemman talouspolitiikan aikoina.

Miljardööri kiinteistömoguli Stephen Ross ehdotti, että taantuman alkaminen saattaisi saada työntekijät, jotka vastustivat “paluu toimistoon” -suunnitelmia, muuttamaan asenteitaan mahdollisten irtisanomisten vuoksi.

Aiemmin tällä viikolla entinen valtiovarainministeri Larry Summers varoitti, että kansallinen työttömyysaste, joka on tällä hetkellä 3,6 prosenttia, on laskussa todennäköisesti kasvaa merkittävästi kun Fed ryhtyy toimiin hintojen alentamiseksi.

Deloitten ja Workplace Intelligencen suorittamaan kyselyyn kerättiin vastauksia yhteensä 2 100 vastaajalta Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Kanadasta ja Australiasta. Tutkimuspooliin kuului 1 050 C-suite-johtajaa ja 1 050 työntekijää.

Kysely toteutettiin sähköpostitse 8.-21. helmikuuta.

Leave a Comment